Warmtepompen - Safe & Care

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Warmtepompen

Energie besparing

De eerste warmtepompen werden geplaatst rond 1930. De warmtepomp heeft zijn goede werking dus al een hele tijd bewezen, dit in tegenstelling tot wat vele mensen denken. De lage prijzen van de fossiele brandstoffen hebben ervoor gezorgd dat in onze streken de warmtepomp een lange tijd op de achtergrond is gebleven. Hierin is de laatste 10 jaar veel verandering in gekomen waardoor de warmtepomp duidelijk in de lift zit.


Wat doet een warmtepomp?
Een warmtepomp benut warmte uit de natuur voor verwarming van onze woning en voor de bereiding van sanitair warm water.

Hoe werkt een warmtepomp?
Een warmtepomp onttrekt warmte aan een warmtebron (water, grond, lucht) op een bepaalde temperatuur en geeft die warmte op een hogere temperatuur af aan het verwarmingssysteem (woningverwarming, sanitair warm water). De warmtepomp pompt dus warmte van een laag naar een hoog temperatuursniveau. Hiervoor gebruikt ze elektrische energie.

Kan een warmtepomp gebruikt worden voor elke woning?
Warmtepompen functioneren optimaal in woningen met een lage warmtebehoefte; met andere woorden in woningen die zeer goed geïsoleerd zijn.
De warmtebehoefte bepaalt het aantal boringen of collectoren dat noodzakelijk is en dus eveneens de investeringskost en het rendement van de installatie.
Een lage warmtebehoefte is recht evenredig met een hoog rendement. De aanwezigheid van vloerverwarming in plaats van radiatoren spreekt ook sterk in het voordeel van een warmtepomp. De temperatuur in een vloerverwarmingsinstallatie (38 °C) is lager dan de temperatuur die meestal noodzakelijk is in radiatoren (75°C). Bij vloerverwarming moet de warmtepomp dus minder bij verwarmen, verbruikt dus minder elektriciteit en is het rendement hoger.
Ook een juiste bepaling van het noodzakelijk vermogen van de warmtepomp is zeer belangrijk. Dit betekent dat de warmtepomp zo berekend wordt dat hij exact de warmte geeft die noodzakelijk is en niet te veel of te weinig. Nogal wat mensen zijn geneigd om een beetje reserve te nemen en een iets hoger vermogen te nemen dan wat ze nodig hebben om hun woning te verwarmen. Door een te hoog vermogen te nemen gaat de warmtepomp meer pendelen tussen aan en uit, en dit is niet goed voor de compressor. Een warmtepomp zal een beter rendement geven en minder vlug verslijten als hij continu in werking is.
Het is dan ook van het grootste belang dat de exacte warmtebehoefte voor de verwarming en de warmwaterproductie van een woning vooraf berekend wordt.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu