Systeem D - Safe & Care

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Systeem D

Ventilatie > Soorten Ventilatie

Het ventilatiesysteem D werkt met het principe van mechanische toe- en afvoer.
Bij het systeem D, gebeurt zowel de aanvoer van verse lucht als de afvoer van vervuilde lucht met twee aparte ventilatoren. Dit systeem wordt ook wel balansventilatie genoemd, en is meestal uitgevoerd met warmterecuperatie. Dit wil zeggen dat evenveel verse lucht wordt aangevoerd in leef- en slaapruimten, als er vuile lucht wordt afgevoerd uit de badkamer, toilet, berging en keuken. Door het feit dat de warmte uit de afgevoerde lucht, door middel van een warmtewisselaar, terug wordt afgegeven aan de verse toevoerlucht (tot 95% rendement) kunnen grote energiebesparingen worden gerealiseerd.

Voordelen van ventilatiesysteem D
Het volledige gecontroleerde systeem van luchtaan- en afvoer zorgt voor een continue luchtstroom binnen de woning. Maar om het comfort en rendement van het systeem D te vergroten, kiest men hier bij voorkeur voor een systeem met warmterecu­peratie zodat de aangezogen verse buitenlucht in koudere periodes verwarmd wordt met de afgevoerde vervuilde lucht. De voordelen worden hierdoor een stuk groter: geen toevoer meer van koude buitenlucht met een aantrekkelijke energie­besparing tot gevolg, de aange­voerde verse lucht wordt continu gefilterd en er is een gegarandeerde ventilatie in de hele woning. Ook op esthetisch vlak is dit systeem aantrek­kelijker: er zijn geen raamroosters meer nodig in de gevels.

Nadelen van ventilatiesysteem D
Dit ventilatiesysteem is het duurste. De rendabiliteit is daarom niet louter afhankelijk van het systeem en zijn juiste installatie, maar ook van de luchtdichtheid van de woning. De investering kan slechts teruggewon­nen worden indien de luchtdichtheid reeds is gegarandeerd en indien het systeem van lucht­aanvoer en -afvoer door de bewoners wordt gerespec­teerd. Het leidingnet is vrij complex zodat hiermee bij voorkeur rekening wordt gehouden tijdens het architectonische ontwerp van de nieuwbouw of bij een grondige renovatie. Bij een oppervlakkige woningrenovatie kan men niet altijd dergelijk leidingnet integreren zonder veel breekwerk.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu